CLEAN AIR SUITS - CAS

Dit zijn omlooppakken die onder de operatiejassen in het operatiekwartier gedragen worden en tot doel hebben de huidpartikels van de operatoren binnen de kledij te houden en niet in de zuivere lucht van het operatiekwartier te laten komen . Op die manier bekomt men minder post-operatieve infecties door middel van minder partikels die drager zijn van bacterieën tijdens de operaties .
Aangezien de Europese Comissie ook voor deze clean air suits , oorspronkelijk afkomstig van Skandinavië , Europese minimumwaarden heeft opgelegd , dienen deze kledingstukken zowel nieuw als na industriële was aan de vooropgestelde parameters te voldoen.

SARCO NV - tel.: 0032/3.776.13.85 - info@sarco.be - concept: KickTease - website by webalive