Sarco blijft CO2-neutraal

Sarco behaalde ook dit jaar opnieuw het CO2-neutraal label!
Na een grondige berekening van de CO2-uitstoot van al onze processen, zijn we erin geslaagd de nodige acties op te zetten om onze ecologische voetafdruk nog te verlagen. We hebben onze CO2-uitstoot teruggedrongen van 164,38 ton in 2019 naar 116,71 ton in 2023 en het is onze doelstelling om dit tegen 2030 nog eens met de helft te verminderen. Sarco heeft een langetermijnvisie die gericht is op het gebruik van duurzame grondstoffen en het implementeren van ecologische productieprocessen. Naast reële klimaatinspanningen garanderen wij ook de steun aan 3 klimaatprojecten: windenergie, waterenergie en de aanplanting van bossen.

CO2 neutral silver