MVO

Duurzaam in alles wat we doen

Elk jaar brengen wij bijna 1 miljoen stuks professionele kledij op de markt. Elk kledingstuk is gemaakt met respect voor mens, milieu en maatschappij.

Kwaliteitsvolle kleding betekent voor Sarco ook duurzaamheid. Duurzaamheid is de drijvende kracht doorheen onze volledige waardeketen: van grondstof tot productie, van gebruik tot het einde van de levenscyclus van ons product. Al in 2016 hebben wij ons beleid gelinkt aan de universele duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Onze focus ligt op Goed Werk (SDG 8), Duurzame Productie en Consumptie (SDG 12) en het Klimaat (SDG 13).
Luchtfoto Sarco

1. DUURZAME PRODUCTIE

Wij garanderen volledige transparantie zodat u zelf kunt nagaan of de producten die u koopt duurzaam en veilig zijn, en op welke manier ze zijn gemaakt.

Daarom hebben we vanaf de eerste stap in het ontwikkelproces al oog voor de ecologische impact van de materialen. De variëteit in grondstoffen (vezels, stoffen, verf en finishing) is al een eerste keuze die bepaalt hoe duurzaam een finaal product is.

 • We kiezen voor duurzamere grondstoffen zoals gerecycleerde synthetische vezels, Tencel of andere vezels van hernieuwbare oorsprong. We gebruiken ze pas na analyse van hun ecologische en watervoetafdruk tijdens de productiefase.
  Zo realiseert SARCO enkele projecten in Ecogreen. Die realisaties vindt u hier.
   
 • We maken onze productieprocessen efficiënter op vlak van energie- en waterverbruik. SARCO heeft een managementsysteem dat permanent streeft naar verbetering van de milieuprestaties van de kernprocessen (ISO 14001).
   
 • De grootste impact tijdens het gebruik van de kledij is het onderhoud. Wij raden onze klanten aangepaste wasprogramma’s aan om de water- en energievoetafdruk zo laag mogelijk te houden, én de kledij een maximale levensduur te garanderen.
   
 • In ons afvalbeleid is recycleren een prioriteit. Snij-afval van stoffen schenken we aan lokale producenten van matrassen. Wij hebben ook een programma waarbij actief wordt gezocht naar partnerships om afgedankte kledij te hergebruiken of te recycleren voor de ontwikkeling van nieuwe producten zoals isolatiemateriaal of onderdelen voor de auto-industrie.
Ecogreen kledij

2. DUURZAME KETEN

Sarco kent de oorsprong en samenstelling van elk product. Wij hebben zicht op elke stap in de keten. 90% van de grondstoffen kopen we aan bij strategische leveranciers waarmee we een langetermijnrelatie hebben uitgebouwd.

De grootste aankoopcategorieën zijn ‘doek’ en ‘verpakkingsmateriaal’. Alle doeken van Sarco zijn 100% OEKO-TEX® gecertificeerd en bevatten dus geen schadelijke stoffen. Het verpakkingsmateriaal bestaat voor 80% uit hernieuwbare vezels van duurzaam beheerde bossen. Het overgrote deel van de verpakking is recycleerbaar karton dat bovendien waar mogelijk in onze logistieke processen wordt hergebruikt.

Wij doen een beroep op ECOVADIS. Dit monitoringsysteem brengt de risico’s in onze keten in kaart, analyseert waar de grootste risico’s zitten en welke correctieve acties nodig zijn voor een nog duurzamere keten. Hier behaalden we de ‘silver score’ voor de duurzaamheidsperformantie screening.

We leggen de lat niet enkel hoog voor onszelf. Al onze strategische leveranciers engageren zich via onze gedragscode ‘van duurzaam engagement naar impact’. Want enkel dan kan SARCO een duurzaam product leveren aan de klant, alsook met haar leveranciers en onderaannemers streven naar respect van internationale conventies en oog hebben voor de impact van hun activiteiten op mens, milieu en maatschappij.

Weefselrol
Oeko-tex logo
OEKO-TEX® is een internationale vereniging van onafhankelijke onderzoeks- en testinstituten die zich inzetten om de productveiligheid en duurzame productie in de textielindustrie te verhogen.
Ecovadis logo

ECOVADIS is een duurzaamheidsratingplatform voor wereldwijde supply chains. Ecovadis maakt het eenvoudig voor inkopers om haar leveranciers te beoordelen op duurzaamheidscriteria.
Middels een gerichte vragenlijst worden de maatschappelijke en duurzaamheidsambities van leveranciers in kaart gebracht.

3. DUURZAME WERKOMGEVING

Onze organisatiecultuur is gericht op teamwerk, open communicatie en persoonlijke ontwikkeling voor elk individu. Want onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van de onderneming.

Op de hoofdzetel in Temse zet een team van meer dan 30 professionals zich elke dag in om kledij met passie te ontwerpen en om te werken aan continue verbetering van de onderneming. En in de productiesite in Tunesië staan elke dag meer dan 320 medewerkers in voor de duurzame productie van de kledij.

Duurzaamheid heeft ook betrekking op de arbeidsvoorwaarden. SARCO investeert in tevreden medewerkers door nationale en internationale arbeidsrechten te respecteren, leefbare lonen uit te betalen en veilige werkplekken te creëren. We starten ook programma’s op die persoonlijke ontwikkeling van medewerkers stimuleren en een goede balans verzekeren tussen werk en privé. We geven hen eveneens grote autonomie om hun werk te organiseren. Wij werken samen met lokale vakbonden aan continue verbetering van de arbeidscondities en aan welzijn op het werk. Daarnaast beschikken wij over een “whistleblowing” systeem, zodat Sarco altijd vrij blijft van corruptie, kinderarbeid of andere wantoestanden. Dit beleid kunt u hier nalezen.

Stikster Tunesië
België versus Tunesië

4. DUURZAME LOGISTIEK

Logistiek is een belangrijke schakel in onze waardeketen. Grondstoffen gaan naar de productiesite in Tunesië, afgewerkte producten komen terug naar ons magazijn in Temse om te leveren aan klanten in België, Nederland en Duitsland.

Wij willen de CO2-voetafdruk van onze producten en logistieke keten continu verlagen. Dat doen we door:

 • Lean & Green: we kiezen voor logistieke partners met een actief CO2-managementbeleid volgens de principes van ‘lean & green’ of gelijkwaardig.
 • Lokale leveranciers: we kiezen bewust voor lokale leveranciers. 50% van de leveringen is binnen een straal van 400 km van leverancier naar leveringsplaats.
 • We gaan in dialoog met onze klanten om leveringsprocessen en bestelgedrag te optimaliseren.
 • Wij investeerden in zonnepanelen en reduceren zo 50% van ons netstroomverbruik.
Zonnepanelen
Lean and Green

Lean and Green stimuleert en ondersteunt bedrijven om de CO2-uitstoot van hun transport- en logistieke activiteiten drastisch te verminderen.
Logistieke dienstverleners verbinden zich ertoe om in hun transport- en logistieke activiteiten de energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20% te reduceren binnen een periode van 5 jaar.

5. CO2-NEUTRAAL

In 2022 heeft Sarco het CO2-neutraal certificaat behaald!
Na een grondige berekening van de CO2-uitstoot van al onze processen, zijn we erin geslaagd de nodige acties op te zetten om onze ecologische voetafdruk nog te verlagen. We hebben onze CO2-uitstoot teruggedrongen van 164,38 ton in 2019 naar 147,96 ton in 2020 en het is onze doelstelling om dit tegen 2030 nog eens met 30% te verminderen. Sarco heeft een langetermijnvisie die gericht is op het gebruik van duurzame grondstoffen en het implementeren van ecologische productieprocessen. Naast reële klimaatinspanningen garanderen wij ook de steun aan 2 klimaatprojecten: windenergie en de aanplanting van bossen.

CO2 neutral